rozepchnąć się


rozepchnąć się
rozepchnąć się {{/stl_13}}{{stl_17}}ZOB. {{/stl_17}}{{stl_7}}rozpychać się I {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • rozpychać się — I – rozepchać się, {{/stl 13}}{{stl 8}}rzad. {{/stl 8}}rozepchnąć się {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ulegać rozepchaniu, zwiększać swoją objętość pod wpływem nacisku od wewnątrz : {{/stl 7}}{{stl 10}}Spodnie… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozepchać — dk I, rozepchaćam, rozepchaćasz, rozepchaćają, rozepchaćaj, rozepchaćał, rozepchaćany rozepchnąć dk Va, rozepchaćpchnę, rozepchaćpchniesz, rozepchaćpchnij, rozepchaćpchnął, rozepchaćpchnęła, rozepchaćpchnęli, rozepchaćpchnąwszy rozpychać ndk I,… …   Słownik języka polskiego

  • roz- — 1. {{/stl 13}}{{stl 7}} przedrostek tworzący czasowniki pochodne od innych czasowników albo innych części mowy, oznaczający: {{/stl 7}}a) {{/stl 13}}{{stl 7}}rozprzestrzenianie się ruchu z jednego miejsca w wielu kierunkach, np. {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozdąć — dk Xc, rozedmę, rozedmiesz, rozedmij, rozdąćdęła, rozdąćdęli, rozdąćdęty rozdymać ndk I, rozdąćam, rozdąćasz, rozdąćają, rozdąćaj, rozdąćał, rozdąćany 1. «dmąc rozszerzyć, powiększyć, napiąć; napełnić powietrzem, gazem» Wiatr rozdymał żagle. 2.… …   Słownik języka polskiego

  • rozsadzić — dk VIa, rozsadzićdzę, rozsadzićdzisz, rozsadzićsadź, rozsadzićdził, rozsadzićdzony rozsadzać ndk I, rozsadzićam, rozsadzićasz, rozsadzićają, rozsadzićaj, rozsadzićał, rozsadzićany 1. «posadzić wiele osób na właściwych miejscach, wyznaczyć miejsca …   Słownik języka polskiego

  • rozpychać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, rozpychaćam, rozpychaća, rozpychaćają, rozpychaćany {{/stl 8}}– rozepchać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa{{/stl 8}}, rozepchnąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, rozpychaćnę, rozpychaćnie, rozpychaćnij, rozpychaćnął,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień